HOA 3027

Hoa 3027

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH F64: 15cm (500ml)

F74: 17.5cm (790ml)

F84: 20.5cm (1265ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
DĨA CẠN A6101: 16cm

A7101: 18cm

A8101: 20cm

A9101: 23cm

A10101: 27.5cm

DĨA SÂU A6201: 16cm

A7201: 18cm

A8201: 20cm

A9201: 23cm

TÔ ẢO TH64: 15cm(490ml)

TH74: 17.5cm(695ml)

TH84: 20.5cm(865ml)

TH94: 23cm(1110ml)

CHÉN TƯƠNG D324: 9cm
DĨA CHẤM TA2103: 9cm
MUỖNG TAB08: 12.7*4.5cm