HOA 0010

HOA 0010

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH F64: 15cm (500ml)

F74: 17.5cm (790ml)

F84: 20.5cm (1265ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
CHÉN CƠM LOE  – A99: 11cm
DĨA CẠN A6101: 16cm

A7101: 18cm

A8101: 20cm

A9101: 23cm

A10101: 27.5cm

DĨA SÂU A6201: 16cm

A7201: 18cm

A8201: 20cm

A9201: 23cm

CHÉN TƯƠNG D324: 9cm
DĨA CHẤM TA2103: 9cm
MUỖNG TAB08: 12.5*4.5cm