GIAO DUYÊN

HOA GIAO DUYÊN – 1097

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH F64: 15cm (500ml)

F74: 17.5cm (790ml)

F84: 20.5cm (1265ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
DĨA CẠN A6101: 16cm

A7101: 18cm

A8101: 20cm

DĨA SÂU A6201: 16cm

A7201: 18cm

A8201: 20cm

A9201: 23cm

TÔ ẢO B7406: 17.5cm (590ml)
DĨA SÚP MÌ Ý B10206: 25.5cm
CHÉN TƯƠNG D324: 9cm