DĨA NHỎ 2 NGĂN (TA131-2)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA131-2 10.2*8cm