CHÉN VUÔNG (SQ)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQ59 9.5cm
2 SQ99 11cm