DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQ*01)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQ0801 19*10cm
2 SQ1001 26.5*10cm
3 SQ1301 33.5*10cm