DĨA HÌNH OVAL (TA)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA83 8″ (20.5cm)
2 TA93 9″ (23cm)
3 TA103 10″ (25.5cm)
4 TA123 12″ (30.5cm)
5 TA143 14″ (35.5cm)
6 TA163 16″ (38cm)
7 TA183 18″ (45cm)
8 TA223 22″ (56cm)