DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQA*03)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQA83 21*14cm
2 SQA93 22.5*15.5cm
3 SQA103 26*18cm
4 SQA123 31*22cm
5 SQA143 37*24.5cm
6 SQA163 40*28.5cm
7 SQA223 55*30cm