DĨA CHẤM CHỮ NHẬT (TA152)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA152 10*7cm