Bộ tách trà hoa đào viền vàng (1091)

546-6 (1091)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 Bình Trà – 546PL 1 700ml
2 Tách Trà – C041 6 85ml
3 Dĩa Lót – S041 6 11cm

Xem thêm Tô, Chén, Dĩa hoa SAKURA