BỘ BÀN ĂN (CK001)

CK001 (0015)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 10 11cm
2 A8101 2 20cm
3 A8201 2 20cm
4 F84 1 8″ (1265ml)
5 A08 1 16.5*5.5cm