HỦ ĐỰNG KHÔNG NẮP (TA165P)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA165P 2600ml