DĨA LÓT (TA291SC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA291SC 15.5cm