DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (301)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQL9301 23*13.5cm
2 SQL10301 26*14.5cm
3 SQL11301 28*15.5cm
4 SQL12301 30.5*16.5cm
5 SQL13301 33.5*18cm