DĨA CHẤM TRÒN (TA351, TA451)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA351 10.5cm
2 TA451 12cm