CHÉN CƠM (TA8903)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA8903 4.5″ (11.5cm)