CHÉN THUYỀN (CB)

STT Mã Hàng Kích thước
1 CB3900 11*7.5cm
2 CB5900 13*9cm
3 CB8900 14*10cm