BỘ BÀN ĂN (CK008)

CK008 (1060)

STT Mã Hàng Số Lượng Kích thước
1 89 6 11cm
2 A8101 2 20cm
3 A8201 2 20cm
4 F84 1 8″ (1265ml)