BÌNH SỮA (CM006)

STT Mã Hàng Kích thước
1 CM006 260ml