BÌNH ĐỰNG SỐT

STT Mã Hàng Kích thước
1 G016/SA016 550ml/23*14cm