BÌNH ĐỰNG SỐT

STT Mã Hàng Kích thước
1 G026/SA016 615ml/23*14cm