MUỖNG (A08-2)

STT Mã Hàng Kích thước
1 A08-2 14.5*5cm