ĐỒNG TIỀN

Họa tiết Đồng Tiền – Vòng Tròn
Nhìn họa tiết này có thể liên tưởng đến những vòng tròn xoay. Trong Kinh doanh, vòng quay tròn mang ý nghĩa của sự vận hành, phát triển.