DÂY THƯỜNG XUÂN

Dây Thường Xuân – 2023

Mang đến sự bình an và may mắn cho gia chủ.

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH F64: 15cm (500ml)

F74: 17.5cm (790ml)

F84: 20.5cm (1265ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
DĨA SÂU A6201: 16cm

A7201: 18cm

A8201: 20cm

A9201: 23cm

CHÉN TƯƠNG D324: 9cm
CHÉN TƯƠNG TA2103: 9cm