ĐOÀN VIÊN

591-7 (1099)

Hoa Đoàn Viên

Họa tiết này gồm 1 bông hoa lớn màu hồng ở giữa và các bông hoa nhỏ xung quanh, giống như một gia đình sum vầy. Những đường viền xung quanh mang ý nghĩa như sợi dây gắn kết, yêu thương.

Xem thêm Tô, Chén, Dĩa Hoa Đoàn Viên