DĨA VUÔNG NHỎ (SQ172)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQ172 11.5cm