DĨA LÓT KHĂN (A6302, A6303)

STT Mã Hàng Kích thước
1 A6303 15*9cm
2 A6302 15.5*11cm