DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQC113 26.5*17.5cm
2 SQC133 32.5*21.5cm
3 SQC223 55*30cm