DĨA ĂN TRỨNG

STT Mã Hàng Kích thước
1 W001 12.5cm