CHÉN ĐỰNG SALAD (C62)

STT Mã Hàng Kích thước
1 C62 180ml