BÌNH MẮM, BÌNH TƯƠNG

STT Mã Hàng Kích thước
1 TA006PL 140ml