TÔ TRÒN

Mã: 6405, 8405, 10405, 12405
Danh mục: , ,
Từ khóa: , , , ,
STT MÃ SP KÍCH THƯỚC
1 6405 6″ (415ml)
2 8405 8.5″ (1240ml)
3 10405 10″ (2425ml)
4 12405 12″ (3735ml)