Silver Pattern - 0033

bộ viền bạc - 0033

Bowl

tô - 0033

THD7410
7″ (1105ml)

Rice/Soup bowl

chén - 0033

TA89
11cm (215ml)

Round Plate

dĩa - 0033

TA61
16cm

TA81
20.5cm

TA101S
25.5cm

Saucer

dĩa lót - 0033

S011
14cm

Spoon Rest

a08-1 (0033)

TA08-1
9*5.5cm

Spoon

muỗng - 0033

TAB08
12.5*4.5cm