TÔ VUÔNG (SQD)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQD64 15cm
2 SQD84 21.5cm