TÔ TRÒN (0321)

STT Mã Hàng Kích thước
1 THD640321 6″ (15cm)
2 THD740321 7″ (17.5cm)