TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C009/S009 100ml/12cm