TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C082/S082 255ml/15.5cm