TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C089/S089 410ml/18cm