TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C083/S083 380ml/18cm