TÁCH

STT Mã Hàng Kích thước
1 C040/S011 205ml/14cm