LY LỌC TRÀ – CÓ NẮP

STT Mã Hàng Kích thước
1 D2.4BL 300ml