Họa Tiết 2031 – Xám

HỌA TIẾT 2031
 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MÃ HÀNG – KÍCH THƯỚC
TÔ CANH B62406: 15cm (560ml)

B740610: 17.5cm (920ml)

B840610: 20cm (1380ml)

CHÉN CƠM 89: 11cm
DĨA ẢO CẠN B6106: 16cm

B8106: 20cm

B10106: 27cm

DĨA SÂU A6206: 16cm

A7206: 18cm

A8206: 20cm

A9206: 23cm

DĨA SÚP MÌ Ý B10206: 24cm
CHÉN TƯƠNG TA39: 9cm