DĨA VUÔNG (SQL)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQL81 21.5cm
2 SQL111 27.5cm