DĨA TRÒN CẠN (TAC)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TAC141 14″ (34.5cm)