DĨA SÚP VUÔNG (SQ)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQ62 15cm
2 SQ72 16.5cm
3 SQ82 19cm