DĨA HÌNH VUÔNG (SQL)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQL8100 21cm
2 SQL9100 24cm