DĨA HÌNH VUÔNG (SQF)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQF6100 15.5cm
2 SQF7100 18cm
3 SQF8100 21cm
4 SQF9100 24cm
5 SQF10100 27cm