DĨA HÌNH VUÔNG (SQB)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQB6100 15.5cm
2 SQB7100 18cm
3 SQB8100 21cm
4 SQB9100 24cm
5 SQB10100 27cm