DĨA HÌNH OVAL (TAB)

STT Mã Hàng Kích thước
1 TAB83 8″ (21cm)
2 TAB93 9″ (23.5cm)
3 TAB103 10″ (26cm)
4 TAB123 12″ (31.5cm)
5 TAB223 22″ (56cm)