DĨA HÌNH CHỮ NHẬT (SQF)

STT Mã Hàng Kích thước
1 SQF8300 20.5*14.5cm
2 SQF9300 23.5*16cm
3 SQF10300 26*18cm
4 SQF12300 30.5*21.5cm
5 SQF16300 40*28cm
6 SQF18300 45.5*31.5cm